Péče o psy ve správě Územního pracoviště Ostrava

Základní informace


Název zadávacího postupu

Péče o psy ve správě Územního pracoviště Ostrava

Systémové číslo NEN

N006/24/V00014347

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ano

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00014347

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

560 000,00

Měna

koruna česká

Datum zrušení ZP

10. 06. 2024 18:15

Datum uveřejnění ZP na profil

16. 05. 2024 08:35

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

04. 06. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Iveta

Příjmení

Schűtzová

E-mail

Iveta.Schutzova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 597315304

Předmět


Popis předmětu

Účelem výběrového řízení je zabezpečit potřebu zadavatele spočívající v zajištění péče o psy ve vlastnictví České republiky, v příslušnosti hospodařit ÚZSVM a působnosti Územního pracoviště Ostrava, v souladu s příslušnými právními předpisy. Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na zajištění péče o psy v majetku státu a v působnosti ÚZSVM, Územního pracoviště Ostrava, v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších zákonů (dále jen „veterinární zákon“), zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a další související legislativou, včetně příslušných prováděcích právních předpisů. Péče zahrnuje zejména zajištění výživy psa, jeho umístění v kotci a čistění kotce, výběh a pravidelnou základní veterinární péči, sledování a kontrolu zdravotního stavu včetně předcházení nemocem - ošetření psů proti parazitům, základní vakcinace, čipování psů včetně zápisu do centrální evidence psů, spolupráce s ÚZSVM při prezentaci a realizaci zvířat např. také uveřejněním jejich nabídky na webových stránkách poskytovatele, zajištění distribuce psů k novým majitelům. Součástí péče jsou i činnosti a práce, které nejsou výše uvedeny, ale o kterých poskytovatel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu plnění dané povahy třeba a dále ty, které jsou s řádným zajištěním péče nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe analogického charakteru, přičemž poskytnutí těchto služeb nezvýší cenu. Převzít psa do péče musí poskytovatel nejpozději do 5 kalendářních dní od akceptace objednávky.

Kód z číselníku NIPEZ

77500000-5

Název z číselníku NIPEZ

Chovatelské služby (kromě veterinárních)

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

77500000-5

Název z číselníku CPV

Chovatelské služby (kromě veterinárních)

Název předmětu

Chovatelské služby (kromě veterinárních)

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail11. 06. 2024 07:14Uveřejnění o zrušení
Detail16. 05. 2024 08:35Uveřejnění zadávacích podmínek