Náprava ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavsku – ATU Gagauzie

Základní informace


Název zadávacího postupu

Náprava ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavsku – ATU Gagauzie

Systémové číslo NEN

N006/23/V00008806

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-013012

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00008806

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

8 620 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

06. 04. 2023 15:40

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

04. 05. 2023 11:30

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Jan

Příjmení

Lembas

E-mail

lembas@czechaid.cz

Telefon 1

+420 251108108

Telefon 2

+420 602515308

Předmět


Popis předmětu

Veřejná zakázka je plněním projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v Moldavsku s názvem „Náprava ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavsku – ATU Gagauzie“, jehož záměrem je přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a populace v dané oblasti. Předmětem plnění veřejné zakázky je vymístění nebezpečných odpadů tvořených zbytky pesticidů a masivně kontaminovaných zemin ze tří lokalit v okolí obcí Besalma a Chirsova v certifikovaných obalech umožňujících následný transport do dočasného zabezpečeného skladu a dále pak ke konečnému odstranění odpadů. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně popsán v Projektovém dokumentu, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a dále je specifikován přílohami Projektového dokumentu. Dále je předmět zakázky definován smlouvou (příloha č. 6 ZD) a přílohami zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

71313000-5

Název z číselníku NIPEZ

Poradenství v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí

Hlavní místo plnění

Extra-Regio

Kód z číselníku CPV

71313000-5

Název z číselníku CPV

Poradenství v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí

Název předmětu

Poradenství v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí

Textové pole pro popis místa plnění

Hlavním místem plnění jsou obce Besalma a Chirsova, ATU Gagauzie, Moldavská republika.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPoradenství v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí71313000-5Poradenství v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí
DetailTechnické testování, analýza a poradenství71600000-4Technické testování, analýza a poradenství
DetailSlužby související s likvidací odpadů a odpady90500000-2Služby související s likvidací odpadů a odpady
DetailGeologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum71351000-3Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum

Místo plnění


CZZZZExtra-Regio

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail28. 03. 2024 14:40Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail26. 03. 2024 11:59Uveřejnění účastníků
Detail26. 03. 2024 11:59Uveřejnění výsledku
Detail01. 11. 2023 18:22Uveřejnění písemné zprávy
Detail06. 04. 2023 15:40Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


30. 10. 2023 10:0030. 10. 2023 10:00F2023-048958Oznámení o výsledku zadávacího řízení
03. 04. 2023 14:0006. 04. 2023 02:00F2023-013012Oznámení o zahájení zadávacího řízení