Obec Řevničov

Základní informace


Úřední název

Obec Řevničov

IČO

00244368

Právní forma

Obec

Telefon

+420 313564201

E-mail

info@revnicov.cz

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Relevantní činnost

Ano

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Řevničov

Část obce

Řevničov

Ulice

Karlovarská

Číslo popisné

98

PSČ

27054

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ