Obec Hříškov

Základní informace


Úřední název

Obec Hříškov

IČO

00556301

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 728555064

E-mail

alenabalanova6@gmail.com

WWW

https://www.hriskov.cz/

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/hriskov

Datum uveřejnění ve VVZ

18. 03. 2024 02:01

Datum vytvoření profilu v NEN

14. 03. 2024 19:11

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2024-011770

Sídlo/místo podnikání


Obec

Hříškov

Část obce

Hříškov

Číslo popisné

50

PSČ

43904

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ042