Katastrální úřad pro Pardubický kraj

Základní informace


Úřední název

Katastrální úřad pro Pardubický kraj

IČO

00213721

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 466023211

E-mail

lenka.sykorova@cuzk.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Archivní profil zadavatele

https://www.tendermarket.cz/Z00000387.profil

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/KUPA

Datum uveřejnění ve VVZ

05. 06. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

26. 05. 2017 09:23

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-014711

Sídlo/místo podnikání


Obec

Pardubice

Část obce

Bílé Předměstí

Ulice

Čechovo nábřeží

Číslo popisné

1791

PSČ

53003

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ053