Město Police nad Metují

Základní informace


Úřední název

Město Police nad Metují

IČO

00272949

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 778406917

E-mail

cecetkova@meu-police.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/PolicenadMetuji

Datum uveřejnění ve VVZ

27. 02. 2019 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

26. 02. 2019 13:32

Evidenční číslo profilu ve VVZ

F2019-006735

Sídlo/místo podnikání


Obec

Police nad Metují

Část obce

Police nad Metují

Ulice

Masarykovo náměstí

Číslo popisné

98

PSČ

54954

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ052

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-police-nad-metuji_317/