SPORTPARK Ostašská

Základní informace


Název zadávacího postupu

SPORTPARK Ostašská

Systémové číslo NEN

N006/22/V00012362

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00012362

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

27. 06. 2022 16:02

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

18. 07. 2022 16:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Pavel

Příjmení

Scholz

E-mail

scholz@meu-police.cz

Telefon 1

+420 498100914

Telefon 2

+420 606728382

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro umístění a povolení stavby pro stavební objekty SPORTPARKU OSTAŠSKÁ v Polici nad Metují. Projektová dokumentace bude řešit stavební objekt víceúčelového hřiště s umělým povrchem, objekt zázemí, příjezdové komunikace, zpevněných ploch areálových komunikací a parkoviště, běžeckého okruhu a zeleně. Realizace části díla – PDPS, SP, AD, IČ a realizace navazujících činností je podmíněna zasláním samostatné výzvy k plnění. Zadavatel není povinen tuto výzvu zaslat a dodavatel není oprávněn zaslání výzvy požadovat.

Kód z číselníku NIPEZ

71000000-8

Název z číselníku NIPEZ

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Hlavní místo plnění

Královéhradecký kraj

Kód z číselníku CPV

71000000-8

Název z číselníku CPV

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Textové pole pro popis místa plnění

Místem předání fyzických výstupu realizace díla je sídlo zadavatele.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPříprava návrhů a projektů, odhad nákladů71242000-6Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
DetailTechnické projektování71320000-7Technické projektování
DetailArchitektonické služby a služby znalců v oblasti stavebnictví71251000-2Architektonické služby a stavební dozor
DetailArchitektonické, stavební, technické a inspekční služby71000000-8Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
DetailTechnicko-inženýrské služby71300000-1Technicko-inženýrské služby

Místo plnění


CZ052Královéhradecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 10. 2022 15:31Uveřejnění účastníků
Detail10. 10. 2022 15:31Uveřejnění výsledku
Detail10. 10. 2022 15:30Uveřejnění písemné zprávy
Detail01. 07. 2022 19:26Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail27. 06. 2022 16:02Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


05. 10. 2022 02:03Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu