Městský obvod Pardubice II

Základní informace


Úřední název

Městský obvod Pardubice II

IČO

00274046

DIČ

CZ00274046

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 466798624

E-mail

tomas.rezanina@umo2.mmp.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/pardubice2

Datum uveřejnění ve VVZ

22. 12. 2016 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

21. 12. 2016 14:23

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2016-007348

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Statutární město Pardubice

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/pardubice

Sídlo/místo podnikání


Obec

Pardubice

Ulice

Chemiků

Číslo popisné

128

PSČ

53009

Stát - kód

CZ