Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

Základní informace


Úřední název

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

IČO

62161598

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 543212762

E-mail

info@hrbitovybrno.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/hrbitovybrno

Datum uveřejnění ve VVZ

13. 02. 2020 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

12. 02. 2020 15:18

Evidenční číslo profilu ve VVZ

005979

Sídlo/místo podnikání


Obec

Brno

Ulice

Vídeňská

Číslo popisné

96

PSČ

63900

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064