Státní fond kinematografie

Základní informace


Úřední název

Státní fond kinematografie

IČO

01454455

DIČ

CZ01454455

Právní forma organizace

Fond (ze zákona)

Telefon

+420 224301278

Telefon 2

+420 702091685

E-mail

tereza.ivanovova@fondkinematografie.cz

WWW

http://fondkinematografie.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilStatnifondkinematog

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/SFKMG

Datum uveřejnění ve VVZ

16. 01. 2019 02:03

Datum vytvoření profilu v NEN

07. 10. 2021 10:50

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-001715

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Ministerstvo kultury

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/mkcr

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Holešovice

Ulice

Dukelských hrdinů

Číslo popisné

530

Číslo orientační

47

PSČ

17000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Bankovní spojení


Název účtu

Státní fond kinematografie

Číslo účtu

29720001

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP