Obec Suchý

Základní informace


Úřední název

Obec Suchý

IČO

00281000

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 516468448

E-mail

starosta@obecsuchy.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obecsuchy

Datum uveřejnění ve VVZ

31. 08. 2021 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

30. 08. 2021 10:56

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2021-031560

Sídlo/místo podnikání


Obec

Suchý

Část obce

Suchý

Číslo popisné

99

PSČ

68001

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064