Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Základní informace


Úřední název

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

IČO

67985858

DIČ

CZ67985858

Právní forma organizace

Veřejná výzkumná instituce

Telefon

+420 220390213

E-mail

novakz@icpf.cas.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/UCHP

Datum uveřejnění ve VVZ

19. 12. 2019 12:00

Datum vytvoření profilu v NEN

06. 01. 2020 15:32

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-045343

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Lysolaje

Ulice

Rozvojová

Číslo popisné

135

Číslo orientační

1

PSČ

16500

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010