Dům zahraniční spolupráce

Základní informace


Úřední název

Dům zahraniční spolupráce

IČO

61386839

DIČ

CZ61386839

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 221850100

Telefon 2

+420 221850102

E-mail

info@dzs.cz

WWW

http://www.dzs.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMsmt

Archivní profil zadavatele

http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e5572f21-89d4-4a86-b703-b36b7b76b2e9

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/DZS

Datum uveřejnění ve VVZ

25. 07. 2017 02:03

Datum vytvoření profilu v NEN

11. 07. 2017 13:43

Evidenční číslo profilu ve VVZ

F2017-020042

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/MSMT

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Praha 1

Ulice

Na Poříčí

Číslo popisné

1035

Číslo orientační

4

PSČ

11000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Bankovní spojení


Číslo účtu

8630031

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP

Informace o neaktivních profilech zadavatele


http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e5572f21-89d4-4a86-b703-b36b7b76b2e921. 12. 201025. 07. 2017