Odstranění černé skládky v ul. Janovská, Jablonec nad Nisou

Základní informace


Název zadávacího postupu

Odstranění černé skládky v ul. Janovská, Jablonec nad Nisou

Systémové číslo NEN

N006/22/V00031375

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00031375

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

17. 11. 2022 20:01

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

02. 12. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Soňa

Příjmení

Černá

E-mail

cerna@mestojablonec.cz

Telefon 1

+420 483357122

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění zakázky je odstranění černé skládky v ul. Janovská, k.ú. Mšeno nad Nisou. Odstraněním černé skládky se rozumí vyklizení předmětného pozemku od veškerých odpadů až na úroveň styku s povrchem pozemku a následné dočištění a uhrabání pozemku. Zhotovitel zajistí odvoz odpadu a předání oprávněné osobě k řádnému odstranění, resp. využití v souladu se zákonem 541/2020 Sb. o odpadech a dalšími souvisejícími předpisy. Podrobné informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek vč. příloh.

Kód z číselníku NIPEZ

90500000-2

Název z číselníku NIPEZ

Služby související s likvidací odpadů a odpady

Hlavní místo plnění

Liberecký kraj

Kód z číselníku CPV

90500000-2

Název z číselníku CPV

Služby související s likvidací odpadů a odpady

Název předmětu

Služby související s likvidací odpadů a odpady

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ051Liberecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail02. 01. 2023 20:36Uveřejnění účastníků
Detail02. 01. 2023 20:36Uveřejnění výsledku
Detail13. 12. 2022 20:19Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail29. 11. 2022 13:04Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail17. 11. 2022 20:18Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail17. 11. 2022 20:01Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.