Přístupová komunikace ul. Polní, Jablonec nad Nisou

Základní informace


Název zadávacího postupu

Přístupová komunikace ul. Polní, Jablonec nad Nisou

Systémové číslo NEN

N006/23/V00001974

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00001974

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

24. 01. 2023 20:12

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

08. 02. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Soňa

Příjmení

Černá

E-mail

cerna@mestojablonec.cz

Telefon 1

+420 483357122

Předmět


Popis předmětu

Předmětem této veřejné zakázky je nově upravená komunikace s parkováním pro osobní automobily, rekonstrukce chodníku s dodržením normových parametrů včetně doplnění veřejného osvětlení a výsadby veřejné zeleně. Podrobné informace jsou uvedeny ve Výzvě pro podání nabídek vč. příloh.

Kód z číselníku NIPEZ

45223300-9

Název z číselníku NIPEZ

Výstavba parkovišť

Hlavní místo plnění

Liberecký kraj

Kód z číselníku CPV

45223300-9

Název z číselníku CPV

Výstavba parkovišť

Název předmětu

Výstavba parkovišť

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailChodníky a jiné zpevněné povrchy45233160-8Chodníky a jiné zpevněné povrchy
DetailStavební úpravy pro komunikace45233100-0Stavební úpravy pro komunikace
DetailInstalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení45316100-6Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení

Místo plnění


CZ051Liberecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail03. 03. 2023 19:54Uveřejnění účastníků
Detail03. 03. 2023 19:53Uveřejnění výsledku
Detail09. 02. 2023 17:25Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail25. 01. 2023 12:37Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail24. 01. 2023 20:12Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.