Soutěž o návrh na řešení - Proměna Tyršových sadů (Revitalizace parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou)

Základní informace


Název zadávacího postupu

Soutěž o návrh na řešení - Proměna Tyršových sadů (Revitalizace parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou)

Systémové číslo NEN

N006/23/S00000008

Aktuální stav ZP

Zadán

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-036344

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23S00000008

Druh zadávacího postupu

Otevřená soutěž o návrh

Specifikace zadávacího řízení

Soutěž o návrh

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

17. 08. 2023 02:07

Specifikace podání


Lhůta pro podání návrhů

31. 10. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Soňa

Příjmení

Černá

E-mail

cerna@mestojablonec.cz

Telefon 1

+420 483357122

Předmět


Popis předmětu

Předmětem soutěže je architektonicko-krajinářská proměna Tyršových sadů. Řešené území je rozděleno na projektovou a ideovou část. Ideová část nebude předmětem následné zakázky. Projektovou část tvoří vlastní území Tyršových sadů, koryto řeky Lužická Nisa a ulice Fügnerova; ideovou část tvoří navazující území parku Nová Pasířská, další ulice a prostranství lemující Tyršovy sady. Zadavatel očekává především přesvědčivý názor na aktuální interpretaci romantického parku z 19. století v kontextu současného Jablonce. S respektem k historickému odkazu i hodnotné původní vegetaci je cílem soutěže citlivá aktualizace prostorové koncepce, maximální využití synergie mezi parkem, řekou Nisou, okolními významnými budovami (lázněmi a sokolovnou) a navazujícím parkem Nová Pasířská. Podrobnosti jsou uvedeny v soutěžních podmínkách vč. příloh.

Kód z číselníku NIPEZ

71200000-0

Název z číselníku NIPEZ

Architektonické a související služby

Hlavní místo plnění

Liberecký kraj

Kód z číselníku CPV

71200000-0

Název z číselníku CPV

Architektonické a související služby

Název předmětu

Architektonické a související služby

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ051Liberecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail06. 03. 2024 13:15Uveřejnění výsledku
Detail08. 01. 2024 02:06Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail30. 11. 2023 12:45Došlo k uveřejnění dokumentu Oznámení o výběru návrhu.zip.
Detail31. 10. 2023 09:46Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail31. 10. 2023 09:44Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail01. 09. 2023 19:51Uveřejnění vysvětlení soutěžních podmínek
Detail17. 08. 2023 02:13Uveřejnění soutěžní dokumentace
Detail17. 08. 2023 02:07Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

Evidence uveřejnění ve VVZ


03. 01. 2024 17:5008. 01. 2024 02:01F2024-000539Oznámení o výsledcích soutěže o návrh
14. 08. 2023 14:0317. 08. 2023 02:00F2023-036344Oznámení o zahájení soutěže o návrh