Město Příbram

Základní informace


Úřední název

Město Příbram

IČO

00243132

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 318402561

E-mail

jakub.sladky@pribram.eu

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/MeUPB

Datum uveřejnění ve VVZ

22. 05. 2020 02:02

Datum vytvoření profilu v NEN

19. 05. 2020 14:07

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2020-017633

Sídlo/místo podnikání


Obec

Příbram

Část obce

Příbram I

Ulice

Tyršova

Číslo popisné

108

PSČ

26101

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ020