Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami

Základní informace


Název zadávacího postupu

Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami

Systémové číslo NEN

N006/21/V00011341

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-016701

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00011341

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Jednací řízení s uveřejněním

Specifikace zadávacího řízení

Jednací řízení s uveřejněním

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

10. 05. 2021 09:13

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

30. 06. 2021 09:00

Lhůta pro podání předběžných nabídek

20. 09. 2021 09:00

Lhůta pro podání nabídek

15. 12. 2021 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Jakub

Příjmení

Sladký

E-mail

jakub.sladky@pribram.eu

Telefon 1

+420 318402561

Předmět


Popis předmětu

Veřejná zakázka je zadávána v režimu tzv. „design and build“, vybraný dodavatel tedy zpracuje dokumentaci příslušného stupně nutného pro povolení stavby a následné provedení stavby parkovacího domu u autobusového nádraží v Příbrami IV na pozemcích parc. č. 2809/1, 2817/1, 2817/3, 2821/2, kú. Příbram. Zároveň zpracuje i dokumentaci pro provádění stavby vč. naceněného položkového soupisu prací s výkazem výměr (položkovým rozpočtem) a dokumentaci skutečného provedení. Zadavatel poskytuje jako podklad pro zpracování této dokumentace již dříve zpracovanou projektovou dokumentaci, která je ve stupni pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení, avšak vybraný dodavatel může s ohledem na nabízené konstrukční řešení tuto dokumentaci považovat za dokumentaci ve stupni studie a z ní následně vycházet.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Středočeský kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce

Místo plnění


CZ020Středočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail02. 02. 2023 09:01Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail18. 07. 2022 10:56Uveřejnění účastníků
Detail18. 07. 2022 10:56Uveřejnění výsledku
Detail07. 12. 2021 15:08Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail07. 12. 2021 15:02Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail16. 11. 2021 15:54Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail03. 06. 2021 13:05Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail25. 05. 2021 13:48Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail25. 05. 2021 13:46Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail25. 05. 2021 13:39Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


07. 05. 2021 00:0010. 05. 2021 02:00F2021-016701Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu