Provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Příbram

Základní informace


Název zadávacího postupu

Provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Příbram

Systémové číslo NEN

N006/23/V00010594

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-015668

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00010594

Režim VZ dle volby zadavatele

Koncese

Druh zadávacího postupu

Koncesní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Koncesní řízení

Druh

Koncese na služby

Datum zrušení ZP

21. 12. 2023 14:03

Datum uveřejnění ZP na profil

20. 04. 2023 22:50

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

19. 05. 2023 12:00

Lhůta pro podání nabídek

24. 08. 2023 12:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Eva

Příjmení

Frýbová

E-mail

frybova@vrv.cz

Telefon 1

+420 603321119

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky v koncesním řízení jsou služby (koncese) zajišťující bezpečné a plynulé provozování vodohospodářského majetku zadavatele, města Příbram, v období od 1.3.2024 do 31.12.2033, a to v souladu s národními právními předpisy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Provozování vodohospodářského majetku, tj. vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, bude zajištěno v oddílném provozním modelu na základě koncesní smlouvy, uzavřené s vybraným dodavatelem v tomto koncesním řízení.

Kód z číselníku NIPEZ

65130000-3

Název z číselníku NIPEZ

Provoz vodovodů

Hlavní místo plnění

Středočeský kraj

Kód z číselníku CPV

65130000-3

Název z číselníku CPV

Provoz vodovodů

Název předmětu

Provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Příbram

Textové pole pro popis místa plnění

Město Příbram

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailProvoz vodovodů65130000-3Provoz vodovodů
DetailČištění odpadních vod90420000-7Čištění odpadních vod
DetailSbírání odpadních vod90410000-4Sbírání odpadních vod

Místo plnění


CZ020Středočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail13. 02. 2024 14:36Uveřejnění písemné zprávy
Detail05. 08. 2023 21:45Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail04. 08. 2023 10:54Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail01. 08. 2023 10:29Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail27. 07. 2023 13:19Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail17. 07. 2023 08:32Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail12. 07. 2023 12:01Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail05. 05. 2023 15:03Došlo k uveřejnění dokumentu Vysvětlení ZD č. 2 _ 05052023.zip.
Detail21. 04. 2023 13:24Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail21. 04. 2023 13:22Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


18. 04. 2023 13:4120. 04. 2023 14:00F2023-015668Oznámení o zahájení koncesního řízení