Obec Semtěš

Základní informace


Úřední název

Obec Semtěš

IČO

00640395

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 327397385

Telefon 2

+420 606039770

E-mail

semtes@semtes.cz

WWW

www.semtes.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obecsemtes

Datum uveřejnění ve VVZ

15. 07. 2021 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

14. 07. 2021 15:35

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2021-025712

Sídlo/místo podnikání


Obec

Semtěš

Část obce

Semtěš

Číslo popisné

17

PSČ

28601

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ020

Bankovní spojení


Název účtu

obec Semtěš

Předčíslí účtu

94

Číslo účtu

6713511

Kód banky

0710

IBAN

CZ48 0710 0000 9400 0671 3511

SWIFT

CNBACZPP