Obec Boršov

Základní informace


Úřední název

Obec Boršov

IČO

00373648

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 702332874

E-mail

obec.borsov@email.cz

WWW

https://www.obecborsov.cz/

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ObecBorsov

Datum uveřejnění ve VVZ

05. 08. 2021 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

04. 08. 2021 18:52

Evidenční číslo profilu ve VVZ

uyxckb

Sídlo/místo podnikání


Obec

Boršov

Část obce

Boršov

Číslo popisné

17

PSČ

58805

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ063

Bankovní spojení


Název účtu

Běžný účet - OBEC BORŠOV

Číslo účtu

6321681

Kód banky

0100

IBAN

CZ8501000000000006321681

SWIFT

KOMBCZPP