Obec Choteč

Základní informace


Úřední název

Obec Choteč

IČO

00578347

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 737126754

Telefon 2

+420 603559402

E-mail

mistostarosta@chotec.cz

WWW

www.chotec.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/chotec

Datum uveřejnění ve VVZ

29. 10. 2019 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

28. 11. 2023 08:35

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2023-054442

Sídlo/místo podnikání


Obec

Choteč

Část obce

Choteč

Číslo popisné

129

PSČ

50781

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ052

Bankovní spojení


Název účtu

Obec Choteč

Číslo účtu

285303784

Kód banky

0300

SWIFT

CEKOCZPP