Obec Sedliště

Základní informace


Úřední název

Obec Sedliště

IČO

00297178

DIČ

CZ00297178

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 724180637

E-mail

starosta@obecsedliste.cz

WWW

www.obecsedliste.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

www.profilzadavatele.cz

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obecsedliste

Datum uveřejnění ve VVZ

26. 09. 2023 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

26. 09. 2023 16:04

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2023-043009

Sídlo/místo podnikání


Obec

Sedliště

Část obce

Sedliště

Číslo popisné

271

PSČ

73936

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ080

Bankovní spojení


Název účtu

ČNB

Předčíslí účtu

94

Číslo účtu

725781

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP