Obec Prusy-Boškůvky

Základní informace


Úřední název

Obec Prusy-Boškůvky

IČO

00292222

DIČ

CZ00292222

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 606315149

Telefon 2

+420 517361125

E-mail

starosta@prusy-boskuvky.cz

WWW

prusy-boskuvky.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

profilzadavatele.cz

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/PrusyBoskuvky

Datum uveřejnění ve VVZ

14. 10. 2021 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

13. 10. 2021 11:00

Evidenční číslo profilu ve VVZ

F2021-037495

Sídlo/místo podnikání


Obec

Prusy-Boškůvky

Část obce

Moravské Prusy

Číslo popisné

40

PSČ

68201

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064

Bankovní spojení


Název účtu

OBEC PRUSY-BOŠKŮVKY

Číslo účtu

2222731

Kód banky

0100

IBAN

CZ7001000000000002222731

SWIFT

KOMBCZPP