Odstranění havarijního stavu kotelny U Jezu

Základní informace


Název zadávacího postupu

Odstranění havarijního stavu kotelny U Jezu

Systémové číslo NEN

N006/22/V00027564

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00027564

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

17. 10. 2022 08:57

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

07. 11. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Jiří

Příjmení

Trávníček

E-mail

travnicek@tznj.cz

Telefon 1

+420 736769889

Předmět


Popis předmětu

Předmětem zakázky je rekonstrukce plynové kotelny v objektu U Jezu 7, Nový Jičín, na parc. č. 591 (k.ú. Žilina u Nového Jičína) v areálu odloučeného pracoviště Střední školy technické a zemědělské Nový Jičín, příspěvkové organizace. Zakázka zahrnuje: a) provedení výměny stávajících plynových kotlů z důvodů dosažení jejich životnosti za nové, které odpovídají současným technologickým možnostem včetně doplnění povinného zabezpečení dle platných vyhlášek. Jsou navrženy plynové kondenzační kotle s odpovídající emisní třídou; b) úklid pracoviště a předání díla. Podkladem pro zpracování nabídky je specifikace díla v kap. 3.1 a prohlídka na místě. Na vyžádání budou uchazečům sděleny další podrobnosti a údaje ke stavbě. Předpokládaný termín realizace: listopad–prosinec 2022. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Kód z číselníku NIPEZ

50720000-8

Název z číselníku NIPEZ

Opravy a údržba ústředního topení

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

50720000-8

Název z číselníku CPV

Opravy a údržba ústředního topení

Název předmětu

Opravy a údržba ústředního topení

Textové pole pro popis místa plnění

U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail20. 09. 2023 13:36Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail20. 09. 2023 13:34Uveřejnění účastníků
Detail20. 09. 2023 13:34Uveřejnění výsledku
Detail20. 09. 2023 13:26Došlo k uveřejnění dokumentu 2022-11-07 kotelna-ujezu_vysledek.pdf.
Detail01. 11. 2022 07:20Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail17. 10. 2022 08:57Uveřejnění zadávacích podmínek