Město Třemošná

Druh veřejné zakázky

Typ zadávacího postupu

Aktuální stav

Předpokládaná hodnota bez DPH

Lhůta aktuálního typu podání

Datum prvního uveřejnění

Datum posledního uveřejnění

Zobrazit detail
DetailN006/23/V00034894Kulturní dům ČP 1, TřemošnáZadánMěsto Třemošná15. 01. 2024 09:00
DetailN006/23/V00021889Křižovatka ulic Plzeňská a U Vodárny ve TřemošnéZadánMěsto Třemošná
DetailN006/23/V00021895Rekonstrukce ulice U Vodárny ve TřemošnéZadánMěsto Třemošná
DetailN006/23/V00029856Sdružené dodávky elektřinyZadánMěsto Třemošná
DetailN006/23/V00013079Autobusová zastávka v Keramické ulici ve TřemošnéZadánMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00032466SOD č. 26/2020 Řešení prostoru u Formanky v TřemošnéZadánMěsto Třemošná
DetailN006/23/V00024670Správa veřejného pohřebištěZadánMěsto Třemošná
DetailN006/23/V00015318Opravy MK TřemošnáZadánMěsto Třemošná
DetailN006/23/V00015322Opravy MK Třemošná 2023ZadánMěsto Třemošná
DetailN006/23/V00019123Městská knihovna v Třemošné, oprava podlah v 1. NPZadánMěsto Třemošná
DetailN006/23/V00013206Kulturní dům č.p. 1, TřemošnáZadánMěsto Třemošná
DetailN006/23/V00012006Třemošná č.p. 1 - odstranění stavby parc.č. 1584/5, k.ú. TřemošnáZadánMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00032346Novostavba pavilonu MŠ TřemošnáZadánMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00032608Územní plán Třemošná - změna č.3ZadánMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00016849Rekonstrukce - obnova lávky pro pěší přes řeku Třemošnou na p. č. 2021/60 v k.ú. TřemošnáZadánMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00032505SOD - Zpracování PD pro společné povolení stavby „Kulturní dům č.p. 1 v Třemošné“Ukončení plněníMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00032501Zvýšení podílu v akciové společnosti Vodárenská a kanalizační a. s. - úpis akcií - nepeněžitý vkladUkončení plněníMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00032497SOD „Zhotovení stavby ZŠ Třemošná Chanos – rekonstrukce kuchyně“Ukončení plněníMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00032496SOD „Oprava střechy a práce s tím související na objektu DDM CHANOS, U Stadionu 964, TřemošnáUkončení plněníMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00032493Třemošná - obnova VO, Luční, KeramickáUkončení plněníMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00032491Třemošná, opravy MK U Vodárny, Záluží k čp. 1090, Myslivecká, 9. května a LučníUkončení plněníMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00032487Třemošná, opravy MK Požárníků, Zručská a cyklostezkyUkončení plněníMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00032484SOD „Třemošná – oprava MK Ku Staré cihelně“ č. sml. 55-1542.0160027ANAUkončení plněníMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00032477SOD „ZŠ Třemošná Americká 146, Rekonstrukce výdeje ŠD“Ukončení plněníMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00032471VO TřemošnáUkončení plněníMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00032470Sportovní hala a parkoviště Třemošná – zpracování PDZadánMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00032464SOD - Veřejné osvětlení ulice Vřesová-Bedřicha SmetanyUkončení plněníMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00032462SOD - Demolice objektu č.p. 143 a přidružených objektů na pozemku parc. č. 173 k.ú. TřemošnáUkončení plněníMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00032442Opravy chodníku u regulační stanice a plochy U Stadionu – TřemošnáUkončení plněníMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00032437Oprava ulice Bedřicha Smetany - TřemošnáUkončení plněníMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00032423SOD Stavební úpravy ve Třemošné, hospoda na hřištiUkončení plněníMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00032420SOD „Rekonstrukce a modernizace jednací místnosti umístěné na MěÚ Třemošná“Ukončení plněníMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00032416Oprava a zateplení střechy, nátěr fasády KD ZálužíUkončení plněníMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00032339Novostavba pavilonu MŠ, Mládežníků 869, TřemošnáUkončení plněníMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00032336Fotbalové hřiště s přírodním trávníkemUkončení plněníMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00030068Obnova malé vodní nádrže ZálužíUkončení plněníMěsto Třemošná
DetailN006/22/V00018771OBNOVA MALÉ VODNÍ NÁDRŽE KLÍNECZadánMěsto Třemošná23. 05. 2022 10:00