Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Základní informace


Úřední název

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

IČO

47114975

DIČ

CZ47114975

Právní forma organizace

Zdravotní pojišťovna

Telefon

+420 284021208

E-mail

vvz@vozp.cz

WWW

www.vozp.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

www.vozp.cz

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/VoZP

Datum uveřejnění ve VVZ

06. 11. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

21. 09. 2018 14:41

Evidenční číslo profilu ve VVZ

376576

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Libeň

Ulice

Drahobejlova

Číslo popisné

1404

Číslo orientační

4

PSČ

19000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Informace o neaktivních profilech zadavatele


http://www.vozp.cz/cs/o-pojistovne/uredni-deska/verejne-zakazky-vozp-cr15. 05. 2020