Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

Základní informace


Úřední název

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

IČO

75154960

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 974827658

E-mail

martin.holos@zzmv.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Archivní profil zadavatele

https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_58.html

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ZZMV

Datum uveřejnění ve VVZ

13. 02. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

10. 02. 2017 08:18

Evidenční číslo profilu ve VVZ

635263

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Kamýk

Ulice

Lhotecká

Číslo popisné

559

Číslo orientační

7

PSČ

14300

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ

Veřejné dokumenty zadavatele


Zobrazit detail
Detail10. 02. 2017 09:28Dokument není zavirovaný

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.gemin.cz/profil/zdravotnicke-zarizeni-ministerstva-vnitra