Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o.

Základní informace


Úřední název

Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o.

IČO

71294571

DIČ

CZ71294571

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 576771714

E-mail

reditel.spo@hrebcinec-tlumacov.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/zhtlumacov

Datum uveřejnění ve VVZ

15. 08. 2016 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

12. 08. 2016 13:36

Evidenční číslo profilu ve VVZ

644266

Sídlo/místo podnikání


Obec

Tlumačov

Ulice

Dolní

Číslo popisné

115

PSČ

76362

Stát - kód

CZ