Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547

Základní informace


Úřední název

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547

IČO

63458896

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+042 571489412

Fax

+042 571489412

E-mail

ucetni@ddsbph.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/DDSBpH

Datum vytvoření profilu v NEN

27. 02. 2018 13:33

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2022-018412

Sídlo/místo podnikání


Obec

Bystřice pod Hostýnem

Část obce

Bystřice pod Hostýnem

Ulice

Havlíčkova

Číslo popisné

547

PSČ

76861

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ072