Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2

Základní informace


Úřední název

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2

IČO

49625357

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 224262505

Telefon 2

+420 224262506

E-mail

dius@dius.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/DIUSLUBLAN

Datum uveřejnění ve VVZ

06. 12. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

06. 12. 2018 12:01

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2022-038593

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha 2

Část obce

Nové Město

Ulice

Lublaňská

Číslo popisné

1724

Číslo orientační

33

PSČ

12000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Bankovní spojení


Název účtu

Diagnostický ústav pro mládež,Praha 2,Lublaňská 33

Předčíslí účtu

0

Číslo účtu

10039021

Kód banky

0710

IBAN

CZ15 0710 0000 0000 1003 9021

SWIFT

CNBACZPP