Městys Pavlíkov

Základní informace


Úřední název

Městys Pavlíkov

IČO

00244210

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 739022800

E-mail

kancelar@pavlikov.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/MestysPavlikov

Datum uveřejnění ve VVZ

18. 01. 2022 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

18. 01. 2022 12:27

Sídlo/místo podnikání


Obec

Pavlíkov

Část obce

Pavlíkov

Číslo popisné

185

PSČ

27021

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ020

Další informace


Text
Profil zadavatele a elektronický nástroj pro podání nabídekNEN slouží pouze jako el. nástroj pro podání nabídek, adresa profilu zadavatele je: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestys-pavlikov