Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Základní informace


Úřední název

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

IČO

70882835

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 950230111

E-mail

spisovna@jck.izscr.cz

WWW

http://www.hzscr.cz/hzs-jihoceskeho-kraje.aspx

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Archivní profil zadavatele

https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_10.html

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/hzsjck

Datum vytvoření profilu v NEN

20. 02. 2017 15:31

Evidenční číslo profilu ve VVZ

F2017-009567

Sídlo/místo podnikání


Obec

České Budějovice

Část obce

České Budějovice 3

Ulice

Pražská tř.

Číslo popisné

2666

Číslo orientační

52b

PSČ

37004

Stát - kód

CZ

Bankovní spojení


Číslo účtu

125135881/710

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.gemin.cz/profil/ceska-republika-hasicsky-zachranny-sbor-jihocesk
https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_10.html01. 10. 2014