Město Kuřim

Základní informace


Úřední název

Město Kuřim

IČO

00281964

DIČ

CZ00281964

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 541422311

Telefon 2

+420 541422340

Fax

+420 541230633

E-mail

epodatelna@kurim.cz

WWW

https://www.kurim.cz/

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/verejne-zakazky.html

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/mestokurim

Datum uveřejnění ve VVZ

27. 11. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

27. 11. 2018 15:54

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-042988

Sídlo/místo podnikání


Obec

Kuřim

Část obce

Kuřim

Ulice

Jungmannova

Číslo popisné

968

Číslo orientační

75

PSČ

66434

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064

Bankovní spojení


Název účtu

město Kuřim

Předčíslí účtu

19

Číslo účtu

22824641

Kód banky

0100

IBAN

CZ30 0100 0000 1900 2282 4641

SWIFT

KOMBCZPP

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/verejne-zakazky.html18. 11. 2018