Město Ždánice

Základní informace


Úřední název

Město Ždánice

IČO

00285536

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 518633615

E-mail

podatelna@muzdanice.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/mestozdanice

Datum vytvoření profilu v NEN

19. 04. 2021 09:00

Sídlo/místo podnikání


Obec

Ždánice

Část obce

Ždánice

Ulice

Městečko

Číslo popisné

787

PSČ

69632

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064