Obec Tršice

Základní informace


Úřední název

Obec Tršice

IČO

00299588

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 585957230

E-mail

ou@trsice.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obectrsice

Datum uveřejnění ve VVZ

16. 10. 2023 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

16. 10. 2023 14:46

Evidenční číslo profilu ve VVZ

60058191

Sídlo/místo podnikání


Obec

Tršice

Část obce

Tršice

Číslo popisné

50

PSČ

78357

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071

Informace o neaktivních profilech zadavatele


Obec Tršice16. 10. 202316. 10. 2023