Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Obořiště 1

Základní informace


Úřední název

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Obořiště 1

IČO

61100544

DIČ

CZ61100544

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 318586025

Telefon 2

+420 774411898

E-mail

info@vuoboriste.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/VUOBORISTE

Datum uveřejnění ve VVZ

29. 06. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

29. 06. 2018 12:09

Sídlo/místo podnikání


Obec

Obořiště

Část obce

Obořiště

Číslo popisné

1

PSČ

26212

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ020

Bankovní spojení


Název účtu

ČNB Praha

Číslo účtu

1134211

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP