Periodické revize elektroinstalací 2023 - 2026

Základní informace


Název DNS

Periodické revize elektroinstalací 2023 - 2026

Stav

Otevřen

Datum zavedení

20. 08. 2022 09:02

Termín ukončení

31. 12. 2026

Délka trvání - roky

4

Počet registrovaných dodavatelů

5

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému je provedení periodických revizí elektroinstalací ve stavebních objektech MO spravovaných AHNM dle platných ČSN a vystavení kontrolních osvědčení (revizních zpráv) s cílem jejich bezpečného provozu.

Katalog komodit


Opravy a údržba elektrických a mechanických domovních instalací