Ochrana vod – podzemní vody a horninové prostředí

Základní informace


Název zadávacího postupu

Ochrana vod – podzemní vody a horninové prostředí

Systémové číslo NEN

N006/22/V00014316/003

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-021909

Druh zadávacího postupu

Zavedení DNS

Specifikace zadávacího řízení

Zavedení DNS v užším řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

1 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

09. 06. 2022 06:50

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

07. 07. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.Ing.

Jméno

Markéta

Příjmení

Šťástková

E-mail

marketa.stastkova@cizp.cz

Telefon 1

+420 222860337

Telefon 2

+420 777880256

Předmět


Popis předmětu

Postup pro kvalifikovaný odběr vzorků a dále jejich kvalifikovanou analýzu v kategorii DNS „Ochrana vod – podzemní vody a horninové prostředí“ stanoví zejména následující právní předpisy: - vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, - metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) Indikátory znečištění – 2013, související s průzkumy, odstraňováním a monitoringem starých ekologických zátěží – indikátory znečištění pro podzemní vody a zeminy.

Kód z číselníku NIPEZ

71900000-7

Název z číselníku NIPEZ

Laboratorní služby

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

71900000-7

Název z číselníku CPV

Laboratorní služby

Název předmětu

Laboratorní služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailLaboratorní služby71900000-7Laboratorní služby

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ano

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Jednoznačný identifikátor související ZP na profilu zadavatele

P22V00014316

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail26. 08. 2022 15:05Uveřejnění informace o zavedení DNS