22-134 Dynamický nákupní systém pro pořizování IT techniky

Základní informace


Název DNS

22-134 Dynamický nákupní systém pro pořizování IT techniky

Stav

Otevřen

Datum zavedení

12. 09. 2022 09:57

Termín ukončení

12. 09. 2121

Délka trvání - roky

99

Počet registrovaných dodavatelů

5

Předmět


Stručný popis předmětu

Dodávka mobilních telefonů a jejich příslušenství

Katalog komodit


Mobilní telefony