DNS - Tuky

Základní informace


Název DNS

DNS - Tuky

Stav

Otevřen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/22/V00018105 - DNS – Tuky

Datum zavedení

31. 10. 2022 11:15

Termín ukončení

31. 10. 2026

Délka trvání - měsíce

48

Počet registrovaných dodavatelů

1

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky olejů a tuků. Předmět plnění bude realizován dle požadavků zadavatele specifikovaných v jednotlivých veřejných zakázkách zadávaných v rámci DNS na elektronickém profilu zadavatele. Prostřednictvím DNS budou kvalifikovaní dodavatelé vyzýváni k předložení nabídek podle bližší specifikace zadavatele v rámci jednotlivých veřejných zakázek.

Katalog komodit


Jedlé tuky
Oleje a tuky živočišné a rostlinné surové
Rafinované oleje a tuky