Dodávky kameniva a souvisejících produktů

Základní informace


Název DNS

Dodávky kameniva a souvisejících produktů

Stav

Otevřen

Datum zavedení

25. 08. 2022 09:09

Termín ukončení

25. 08. 2027

Délka trvání - měsíce

60

Počet registrovaných dodavatelů

2

Předmět


Stručný popis předmětu

Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (DNS), ve kterém budou následně zadávány jednotlivé veřejné zakázky na dodávky kameniva a souvisejících produktů určených na opravy komunikací a obsypy kanalizačních šachet, přičemž místem plnění dodávek je areál zadavatele na adrese: Zlín – Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02, případně jiné místo na území města Zlína určené zadavatelem. Dopravu do místa plnění zajišťuje ve své režii dodavatel. Množstevní a druhové vymezení předmětu jedn

Katalog komodit


Říční štěrk
Drť z kamenů
Kamenivo
Písky
Těžené a drcené kamenivo
Štěrkopísková směs
Štěrkopísek