Dodávky asfaltové směsi na vysprávky vozovek

Základní informace


Název DNS

Dodávky asfaltové směsi na vysprávky vozovek

Stav

Otevřen

Datum zavedení

27. 09. 2022 14:35

Termín ukončení

27. 09. 2027

Délka trvání - měsíce

60

Počet registrovaných dodavatelů

3

Předmět


Stručný popis předmětu

Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (DNS), ve kterém budou následně zadávány jednotlivé veřejné zakázky na dodávky balené asfaltové směsi ACO 8 a ACO 11 pro vysprávky vozovek. Asfaltové směsi budou odebírány u dodatele (místo plnění dodávek). Náklady na převzetí asfaltových směsí v místě plnění nese zadavatel. Množstevní a druhové vymezení předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS bude uvedeno vždy ve výzvě k podání nabídky na jednotlivou zakázku zadávanou

Katalog komodit


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.