DNS-Dílenské vybavení 2023-2025

Základní informace


Název DNS

DNS-Dílenské vybavení 2023-2025

Stav

Otevřen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/22/V00020856 - DNS Dílenské vybavení 2023-2025

Datum zavedení

24. 11. 2022 11:42

Termín ukončení

24. 11. 2025

Délka trvání - roky

3

Počet registrovaných dodavatelů

11

Předmět


Stručný popis předmětu

Pořízení vybraného komerčního dílenského vybavení pro účely resortu Ministerstva obrany a tím zabezpečit dílenské provozy vybavením nezbytným pro provádění údržby a oprav provozované techniky u jednotlivých složek OS ČR.

Katalog komodit


Portálové jeřáby
Ostatní účelové stroje
Zvedáky na vozidla
Vysokotlaká mycí zařízení
Zařízení k vyvažování kol
Chladící zařízení
Obráběcí stroje