Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Základní informace


Úřední název

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/UVN

IČO

61383082

DIČ

CZ61383082

Právní forma

Příspěvková organizace

Telefon

+420 973208584

Fax

+420 973208581

WWW

www.uvn.cz

E-mail

verejnezakazky@uvn.cz

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Břevnov

Ulice

U vojenské nemocnice

Číslo popisné

1200

Číslo orientační

1

PSČ

16200

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Bankovní spojení


Název účtu

ČNB Praha

Číslo účtu

32123881

Kód banky

0710

IBAN

CZ9607100000000032123881

SWIFT

CNBACZPP