Dynamický nákupní systém na zajištění tvorby a editace reklamních, marketingových a redakčních textů

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém na zajištění tvorby a editace reklamních, marketingových a redakčních textů

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/20/V00033925 - Dynamický nákupní systém na zajištění tvorby a editace reklamních, marketingových a redakčních textů

Datum zavedení

03. 03. 2021 08:49

Termín ukončení

21. 10. 2021

Délka trvání - roky

4

Počet registrovaných dodavatelů

10

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění tvorby reklamních, marketingových a redakčních textů a dále editorských prací. Předmět veřejné zakázky je dále rozdělen do tří samostatných kategorií. Účastníci mohou podávat nabídky na jednu kategorii, dvě kategorie nebo na všechny kategorie, a to bez omezení na počet kategorií, kterých se bude účastnit.

Katalog komodit


Fotografie