DNS - Papír pro polygrafické účely 2022 - 2023

Základní informace


Název DNS

DNS - Papír pro polygrafické účely 2022 - 2023

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/21/V00006515 - DNS - Papír pro polygrafické účely 2022 - 2023

Termín ukončení

20. 01. 2022

Počet registrovaných dodavatelů

0

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení dodávky různých druhů papírů pro polygrafické účely jako například ofsetový papír, křídový papír, papírové samolepky, papír pro digitální disk a ceninový papír, určených k výrobě geografických podkladů, vojenských skladových tiskopisů, propagačních materiálů a dalších tiskovin včetně materiálu pro knihařské zpracování pro celý resort MO. Veškeré informace jsou jako souhrn údajů a požadavků zadavatele vymezujících druh a předmět této veřejné z

Katalog komodit


Různý papírový materiál
Zpracovaný papír a lepenka