DNS - Papír pro polygrafické účely 2022 - 2023 II

Základní informace


Název DNS

DNS - Papír pro polygrafické účely 2022 - 2023 II

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/21/V00020733 - DNS - Papír pro polygrafické účely 2022 - 2023 II

Datum zavedení

23. 11. 2021 16:02

Termín ukončení

10. 01. 2023

Délka trvání - roky

2

Počet registrovaných dodavatelů

1

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení dodávky různých druhů papírů pro polygrafické účely jako například ofsetový papír, křídový papír, papírové samolepky, papír pro digitální disk a ceninový papír, určených k výrobě geografických podkladů, vojenských skladových tiskopisů, propagačních materiálů a dalších tiskovin včetně materiálu pro knihařské zpracování pro celý resort MO. Veškeré informace jsou jako souhrn údajů a požadavků zadavatele vymezujících druh a předmět této veřejné z

Katalog komodit


Různé tištěné výrobky