DNS - Papír pro polygrafické účely 2022 - 2023 II

Základní informace


Název DNS

DNS - Papír pro polygrafické účely 2022 - 2023 II

Stav

Ukončen

Datum zavedení

23. 11. 2021 16:02

Datum ukončení

10. 01. 2023

Délka trvání - roky

2

Počet registrovaných dodavatelů

1

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení dodávky různých druhů papírů pro polygrafické účely jako například ofsetový papír, křídový papír, papírové samolepky, papír pro digitální disk a ceninový papír, určených k výrobě geografických podkladů, vojenských skladových tiskopisů, propagačních materiálů a dalších tiskovin včetně materiálu pro knihařské zpracování pro celý resort MO. Veškeré informace jsou jako souhrn údajů a požadavků zadavatele vymezujících druh a předmět této veřejné z

Katalog komodit


Různé tištěné výrobky

Zadávací dokumentace zavádějící zakázky


Zobrazit detail
DetailMP zašifrovat 2021 NEN.cerCertifikát22. 10. 2021 09:24Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 1 ZD - Přehled zboží.pdfZadávací dokumentace_zavedení DNS22. 10. 2021 09:24Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 1 ZD - Přehled zboží.xlsxZadávací dokumentace_zavedení DNS22. 10. 2021 09:24Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 2 ZD - Vzor kupní smlouvy.docZadávací dokumentace_zavedení DNS22. 10. 2021 09:24Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 2 ZD - Vzor kupní smlouvy.pdfZadávací dokumentace_zavedení DNS22. 10. 2021 09:24Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 3 ZD - VZOR čestného prohlášení.docZadávací dokumentace_zavedení DNS22. 10. 2021 09:24Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 3 ZD - VZOR čestného prohlášení.pdfZadávací dokumentace_zavedení DNS22. 10. 2021 09:24Dokument není zavirovaný
DetailZadávací dokumentace.pdfZadávací dokumentace_zavedení DNS22. 10. 2021 09:24Dokument není zavirovaný