Dynamický nákupní systém pro evaluace projektů Úřadu práce ČR

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém pro evaluace projektů Úřadu práce ČR

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/17/V00002695 - DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM PRO STANDARDNÍ EVALUACE

Termín ukončení

27. 06. 2018

Počet registrovaných dodavatelů

0

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby evaluace způsobem a v rozsahu blíže specifikovaném vždy v konkrétní dílčí veřejné zakázce. Evaluace jsou systematické a objektivní hodnocení probíhajících nebo dokončených projektů, programů nebo politik, jejich nastavení, implementace a výsledků. Cílem je určení relevance a naplnění cílů, posouzení rozvojové efektivnosti, účinku a udržitelnosti. Jde o proces stanovení důležitosti nebo významnosti určité aktivity, politiky nebo progra

Katalog komodit


Hodnotící a poradesnké činnosti
Analýza dat
Analýza průzkumu