Dynamický nákupní systém pro evaluace projektů Úřadu práce ČR

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém pro evaluace projektů Úřadu práce ČR

Stav

Ukončen

Datum zavedení

25. 01. 2018 08:45

Datum ukončení

26. 01. 2023

Délka trvání - měsíce

60

Počet registrovaných dodavatelů

11

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby evaluace způsobem a v rozsahu blíže specifikovaném vždy v konkrétní dílčí veřejné zakázce. Evaluace jsou systematické a objektivní hodnocení probíhajících nebo dokončených projektů, programů nebo politik, jejich nastavení, implementace a výsledků. Cílem je určení relevance a naplnění cílů, posouzení rozvojové efektivnosti, účinku a udržitelnosti. Jde o proces stanovení důležitosti nebo významnosti určité aktivity, politiky nebo progra

Katalog komodit


Hodnotící a poradesnké činnosti
Analýza dat
Analýza průzkumu
Analýza dat
Hodnoticí poradenské služby
Analýza průzkumu

Zadávací dokumentace zavádějící zakázky


Zobrazit detail
DetailZadávací dokumentace - DNS.pdfZadávací dokumentace_zavedení DNS31. 07. 2017 15:33Dokument není zavirovaný
Detail01 Příloha č. 1 Podmínky kvalifikace.docxZadávací dokumentace_zavedení DNS31. 07. 2017 15:33Dokument není zavirovaný
Detail01a Příloha č. 1a KP Čestné prohlášení (vzor).docxZadávací dokumentace_zavedení DNS31. 07. 2017 15:33Dokument není zavirovaný
Detail01b Příloha č. 1b Seznam významných služeb.docxZadávací dokumentace_zavedení DNS31. 07. 2017 15:33Dokument není zavirovaný
Detail02 Příloha č. 2 Čestné prohlášení dodavatele (vzor).docxZadávací dokumentace_zavedení DNS31. 07. 2017 15:33Dokument není zavirovaný
Detail03 Příloha č. 3 Krycí list nabídky (vzor).docxZadávací dokumentace_zavedení DNS31. 07. 2017 15:33Dokument není zavirovaný

Vysvětlení zadávací dokumentace zavádějící zakázky


Zobrazit detail
Detail28. 08. 2019 14:53Výměna šifrovacího klíče
Detail19. 08. 2020 13:42Změna a uveřejnění nového šifrovacího klíče
Detail17. 09. 2021 14:12Vysvětlení zadávací dokumentace